Pořad bohoslužeb v Mikulovicích


Římskokatolická farnost Mikulovice

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 18.06.2017 do 25.06. 2017

 

P. Pavel Klouček: 603 103 053

kloucek750@gmail.com

 

 

Neděle

18.6.

Slavnost
Těla a Krve Páně

7:30

Za farnost

Pondělí 19.6.

Památka svatého Jana Nepomuka Neumanna

 

 

Středa 21.6.

Památka
svatého Aloise Gonsagy

 

 

Čtvrtek 22.6.

Památka svatých Jana Fishera a Tomáše Mora

 

 

Pátek 23.6.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

19:00

Na úmysl dárce

Sobota 24.6.

Slavnost Narození svatého Jana Křtitele

 

 

Neděle

25.6.

12. neděle v mezidobí

10:00

 

1)    Pouť děkanství na Turzovku se bude konat v sobotu 29. července 2017.
U dětí je třeba, aby měly občanku nebo pas. Přihlašujte se do konce června.

2)    Farní den s opékáním a sérií her pro děti bude na zahradě fary v Mikulovicích ve středu 5. července na Slavnost svatých Cyrila a Metoděje od 17 hodin. Brigáda na přípravu i jiné práce na farní zahradě v úterý 4. července od 8 hodin ráno. Za pomoc děkujeme. Všechny srdečně zveme.

3)    Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracím se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz Za organizátory děkuje P. Jan Balík

4)    Zahájení přípravy dospělých ke křtu je plánováno na měsíc září, probíhat bude pro tři farnosti na faře ve Višňovém.

5)    Čas nedělní bohoslužby za týden 25. června je mimořádně až v 10 hodin.

 

 

Nabídka akcí:

Festival Kefasfest je pro všechny věkové kategorie. Uskuteční se v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu od 23. do 25. 6. 2017. Hlavními hosty jsou Jarda Svoboda, Pavel Callta a další… Můžete těšit na bohatý doprovodný program, zajímavé workshopy, výstavy, filmy, přednášky či sportovní vyžití..

 

V sobotu 24. 6. 2017 v 11 hod na Kefasfestu vystoupí mladí muži z komunity Cenacolo ze Slovenska. V hodinovém programu „Ze tmy do světla“ uslyšíme svědectví o jejich uzdravení ze závislosti a o jejich novém životě, ke kterému se museli tvrdě probojovat. Jejich divadelní představení se skládá ze čtyř jednání doplněných svědectvím na dané téma.

 

V neděli 25.6. v 9,30 hod. budeme slavit mši svatou s biskupem Pavlem Konzbulem a po mši v 10,30 bude možnost zúčastnit se ještě programu:

1)     Přijměte pozvání na skupinový tanec, který je určen nejen pro seniory. Jedná se o netradiční formu tance pro ty, kteří by si rádi zatančili, a to vsedě na židlích. Objevme znovu radost z tance, který povzbudí tělo, a hudby, která potěší ducha. Vždyť Tanec vsedě je vášní pro srdce, ne nohy. Na setkání s Vámi se těší, Vendula Plačková

2)     Promítání filmu „Nicholas Winton - SÍLA LIDSKOSTI“. O Wintonově příběhu záchrany dětí nikdo 50 let nevěděl. Pak se otevřel pytel s příběhy. Dodnes se objevují nové skutečnosti, nové vzrušující příběhy. Po filmu bude možnost setkání a diskuze s tvůrci projektu.

Informace a program naleznete na stránkách festivalu http://www.kefasfest.cz. Vezměte své nevěřící a hledající známé, aby mohli poznat bohatost křesťanství i v kultuře

Děkuji.

Vše dobré vyprošuje

R. D. Mgr. Roman Kubín