Pořad bohoslužeb v Mikulovicích


Římskokatolická farnost Mikulovice

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 14.05.2017 do 21.05. 2017

 

P. Pavel Klouček: 603 103 053

kloucek750@gmail.com

 

 

Neděle

14.5.

5. neděle velikonoční

8:00

Za rodinu Fouskovu, Sovovu a celou přízeň

Za Františka Černého a rodiče

Za Františka Logera, rodiče a prarodiče

Pondělí

15.5.

 

8:00

Na úmysl dárce

Úterý

16.5.

Svátek svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech

 

 

Pátek 19.5.

 

19:00

Za Marii Švédovou, manžela a dvoje rodiče

Sobota

20.5.

Památka svatého Klementa Maria Hofbauera

 

 

Neděle

21.5.

6. neděle velikonoční

8:00

Za Karla Brzkovského a za celou zemřelou rodinu

Za Viktora Helingera, manželku a sourozence

1)    Oprava farní zdi bude postupně probíhat svépomocí, první brigáda bude tuto sobotu 20. května, sraz na farní zahradě v 8 hodin ráno. Děkujeme předem za pomoc.

2)    Májové pobožnosti budou v neděli po mši svaté a v pátek v 18:45

3) V Němčičkách je mše svatá dnes odpoledne v neděli 14. května v 16 hodin.