Pořad bohoslužeb v Mikulovicích


Římskokatolická farnost Mikulovice

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 19.11.2017 do 26.11. 2017

 

P. Pavel Klouček: 603 103 053

kloucek750@gmail.com

 

 

Neděle

19.11.

33. neděle v mezidobí

8:00

Za Františka Slonka, rodiče,
dva bratry a za celou přízeň

Pondělí 20.11.

 

8:00

 

Úterý 21.11.

Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 

 

Středa 22.11.

Památka svaté Cecílie

 

 

Čtvrtek 23.11.

Památka
svatého Klementa

 

 

Pátek 24.11.

Památka svatých Ondřeje Dung-Laca a druhů

17:00

 

Sobota 25.11.

Památka svaté Kateřiny

 

 

Neděle

26.11.

Slavnost
Ježíše Krista Krále

8:00

Za Karla Balíka a rodiče

Za rodiče Vlčkovy a Stehlíkovy
a za duše v očistci

Za Miladu a Josefa Valovy,
jejich rodiče a sourozence