Archiv článků

25.11.2018 10:46
V neděli 25.11.2018 na Slavnost Ježíše Krista Krále se do naší farnosti přijel podívat nový moravskokrumlovský děkan o. Pavel Vybíhal, který zde a ve Višňovém sloužil mši svatou, aby měl tak možnost lépe poznat další z mnoha farností, mu svěřené. K jeho práci mu budeme vyprošovat modlitbami hodně...
27.03.2018 00:00
Dne 27.3.2018, krátce před velikonočními svátky, zásluhou našeho farníka Josefa Bacha a především zásluhou malíře Petra Fikara ze Znojma se po 26 letech dočkal zrestaurování obraz sv. Václava, který nyní opět zdobí průčelí našeho kostela. Pán Bůh zaplať oběma.   Naposledy byl obraz...
24.09.2017 18:08
V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců,...
17.09.2017 10:14
V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců,...
06.08.2017 18:10
Dne 6.8.2017 P. Pavel Klouček posvětil nový kříž v zatáčce za obcí Mikulovice směrem na Horní Dunajovice. Původní kříž vlivem stáří a povětrnostních podmínek nevydržel. Přibližně dvacet věřících se sešlo i za nepříznivého počasí, i když na samotné svěcení pršet přestalo. Zazpívali jsme písně Svatý...
03.04.2016 09:28
Janovo evangelium 20,19-31   Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec...
19.03.2016 00:00
Diecézní setkání mládeže 2016 (klikni na odkaz pro podrobnosti)
13.03.2016 13:15
Janovo evangelium 8,1-11   Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: "Mistře, tato...
07.03.2016 08:22
Lukášovo evangelium 15,1-3.11-32   Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi! " Pověděl jim tedy toto podobenství:   "Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: 'Otče, dej...
28.02.2016 17:57
2. kniha Mojžíšova 3,1-8a.13-15   Mojžíš pásl stádo svého tchána Jitra, midjanského kněze. Když jednou vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se, a hle - keř hořel plamenem, ale neshořel. Mojžíš...
Záznamy: 1 - 10 ze 60
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>