Diecézní pouť ministrantů na Vranov u Brna

15.03.2009 12:08
Kdy: 16.5.2009
Diecéze: Brněnská diecéze
Popis: Diecézní pouť ministrantů brněnské diecéze se uskuteční v sobotu 16. května 2009.
Ministranti jednotlivých děkanátů přijedou na určená místa, odkud půjdou pěšky na Vranov u Brna. Bude připraveno sedm tras, kterými půjdou a budou na nich plnit soutěžní úkoly, které pak budou vyhodnoceny. Zavčas prostřednictvím děkanů, kněží a webových stránek se dozví které trasy bude určeny pro jednotlivé děkanáty. Na Vranově bude připravené občerstvení (párek, rohlík, čaj) a různé aktivity. Vrcholem pouti bude mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem Cirklem ve 14, 30.
Srdečně zve všechny ministranty brněnské diecéze R. D. Mgr. Václav Knotek, pověřený
péči o ministranty v brněnské diecézi.
Informace: knot.ek@centrum.cz
WWW: https://ministrantibrno.signaly.cz