Rozvod a život v církvi

28.04.2009 07:43

BISKUPSTVÍ  BRNĚNSKÉ  POŘÁDÁ

 

Setkání pro rozvedené

 

ROZVOD A ŽIVOT V CÍRKVI

 

 

Místo:                 Biskupství brněnské, Petrov 2, sál v přízemí

 

Termín:               16. 5. 2009

 

Čas:                    9.00 – 13.00 hodin

          

 

9.00  - 9.15          zahájení a úvod s modlitbou

                            Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, generální vikář  brněnské diecéze

9.15 – 10.00        „Rozvod a život rozvedených v církvi“

                            PhDr. Josef Zeman, CSc. – psycholog, vedoucí MRP Bethesda

10.00 – 10.15     přestávka

10.15 – 11.00         „Rozvod a neplatnost manželství – pohled civilního a církevního práva“

                            JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D. – prokurátor Diecézního církevního soudu v Brně, Právnická fakulta MU

11.00 – 11.15         přestávka

11.15 – 11.45         „Pastorace rozvedených v církvi“

                            R.D. ThLic. Mgr. Petr Šikula – administrátor římskokatolické farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Biskupství brněnské

11.45 – 12.00      závěr

12.15 – 13.00      mše svatá v katedrále sv. Petra a Pavla

                            slouží generální vikář Mons. Mgr. Jiří Mikulášek

13.15 – 15.00      možnost individuálních rozhovorů s přítomnými kněžími

                             R.D. ThLic. Petr Šikula,  R.D. Mgr. Pavel Hověz

 

 

Kontakt:             Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno,

                            kontaktní osoba - Marcela Ondrůjová, tel.: 542 217 464, 731 402 731, e-mail: marcela.ondrujova@centrum .cz