V srpnu k nám přijde nový kněz P. Pavel Klouček (něco málo o něm)

05.07.2015 00:00
Životopis otce Pavla Kloučka
(převzato ze stránek www.kostely.bk.cz)
 
Narodil se 2. června roku 1975 v Brně. Jeho rodiče původně bydleli v městské čtvrti Řečkovice. Když byly malému Pavlíkovi necelé dva roky, přestěhovali se do Tišnovské ulice v Černých Polích.
 
V srpnu roku 1980 nastoupil do mateřské školy na Husovické ulici, jejíž budova se nachází v bezprostřendní blízkosti Zvláštní školy v ulici Sekaninova. Následovala základní škola na Vranovské ulici, kam chodil nepřetržitých osm roků v letech 1981 – 1989.
Po absolvování posledních přijímacích zkoušek socialistického školství, byl přijat věhlasným Gymnáziem v Husovicích na ulici Elgartova. Připomeňme, že se budova gymnázia nachází přímo naproti rodného domu básníka Františka Halase.
 
Značné rozšíření obzoru přinesl Pavlovi vstup do pěveckého sdružení jménem Ars Brunnensis Chorus. Zúčastnil se několika zahraničních turné a může se chlubit skvělým úspěchem na domácí půdě, neboť Ars Brunnensis se stal laureátem XII. ročníku Mezinárodního festivalu akademických sborů IFAS v Pardubicích (což stručně vyjádřeno znamená první místo). Pavel byl též přímým účastníkem zrodu Netradičního sdružení vícehlasého zpěvu – Black Uganda Choir Zejména první koncert v Rock Café Clubu na Dukelské v Husovicích v roce 1992 se Pavlovi nesmazatelně vryl do paměti.
 
Dny se vlekly, léta běžela a nastával čas maturit a ideálů nezralých. Pořadí událostí bylo následující:za prvé – stužkovací večírek na břehu Brněnské přehrady;za druhé – podání přihlášek k dalšímu studiu (Pavel odesílal vyplněné formuláře brněnské konzervatoři a Masarykově univerzitě na katedru obecné fyziky); za třetí – maturitní písemka z jazyka českého; za čtvrté – neúspěšný pokus o přijímací zkoušky na konzervatoř, obor sólový zpěv; za páté – odmaturování z následujících předmětů: čeština, francouzština, dějepis, fyzika; za šesté – den po maturitě úspěšně složené přijímací zkoušky na přírodovědeckou fakultu MU.
 
Zvrat nastal v létě roku 1993. Pavel nenastoupil na přírodovědeckou fakultu, přestože byl přijat na studijní obor obecná fyzika. Začal pracovat jako prodavač v knihkupectví Donum v Brně na Petrově. Tuto práci vykonával jeden rok. V únoru 1994 podával přihlášku do kněžského semináře.
 
Po přijímacích pohovorech u byl přijat do Teologického konviktu v Litoměřicích. Po absolvování jednoročního studijního programu skládá přijímací zkoušky oboru teologie na Palackého univerzitě v Olomouci a následně v letech 1995 a 1997 pobývá v Olomouci.
kloucek_primice.gif
 
Události nabírají nový směr. Prvního dubna roku 1997 Pavel oznamuje rodičům, že po skončení stávajícího semestru Olomouc opouští, neboť je brněnským biskupem vyslán na tři roky do Říma, kde dokončí teologické studium. V květnu přijíždí do Brna tehdejší rektor české koleje v Římě, Mons. Janoušek. V srpnu se Pavel účastní měsíčního jazykového kurzu ve Florencii a v říjnu 1997 se odjíždí ubytovat do Papežské koleje Nepomucenum. V polovině října je pak zahájeno studium na Papežské Lateránské Univerzitě.
Po návratu do své domoviny byl Pavel na výroční den pádu Bastily vysvěcen v Brně – Zábrdovicích na jáhna.
 
V srpnu Pavel nastoupil do Teologického konviktu v Litoměřicích. Podstatnou částí jeho pracovní náplně je pedagogická činnost. Vyučuje italštinu, francouzštinu a vede Seminář duchovní literatury. Hlavní náplní tohoto předmětu je patrologie – spisy raných křesťanských autorů.
 
Pokud jde o farnosti, kde Pavel následně působil jako kněz tak to jsou: Osová Bítýška , Velké Meziříčí, Rájec-Jestřebí, Doubravice a Petrovice.