Pořad bohoslužeb v Mikulovicích


Římskokatolická farnost Mikulovice

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 09.09.2018 do 16.09. 2018

 

P. Pavel Klouček: 603 103 053

kloucek750@gmail.com

 

 

Neděle

9.9.

23. neděle v mezidobí

8:00

Za Josefa a Marii Balíkovy, Marii Vejlupkovou a Františka Štancla

Za Josefa Kocha, troje rodiče, celou přízeň a za duše v očistci

Středa

12.9.

Památka
Jména Panny Marie

 

 

Čtvrtek

13.9.

Památka
svatého Jana Zlatoústého

 

 

Pátek

14.9.

Svátek
Povýšení svatého kříže

19:00

 

Sobota

15.9.

Památka
Panny Marie Bolestné

 

 

Neděle

16.9.

24. neděle v mezidobí

8:00

Za Ludmilu a Karla Kolmanovy, sourozence a dvoje rodiče

Za manžele Kohlstromovy, dceru, syna a vnuka

 

 

1) Brigáda na úklid půdy a chlívků bude v úterý 11. září od 16h, za pomoc děkujeme.