Pořad bohoslužeb v Mikulovicích

Římskokatolická farnost Mikulovice

Pořad bohoslužeb

v týdnu od 19.05.2019 do 26.05. 2019

 

P. Pavel Klouček: 603 103 053

kloucek750@gmail.com

 

Neděle

19.5.

5. neděle velikonoční

8:00

Za Marii Švédovou manžela
a jejich rodiče

Za rodinu Fouskovu a Sovovu, duše v očistci

Za Jiřinu a Vítězslava Fikarovy a jejich rodiče

Pondělí

20.5.

Památka svatého Klementa Maria Hofbauera

 

 

Čtvrtek

23.5.

 

19:00

 

Pátek

24.5.

Památka svatého Vincence Lerinského

 

 

Neděle

26.5.

6. neděle velikonoční

8:00

Za Josefa a Marii Balíkovy,
rodiče a sourozence

Za Marii Vejlupkovou
a za Františka Štancla

Za Viktora Helingera, manželku
a za Antonína Helingera

1)    Májová pobožnost u kapličky v Mikulovicích bude příští neděli 26. května
v 15 hodin.
2)    V Němčičkách bude mše svatá dnes v neděli 19. května v 15:30.
3) Zapisujte se na děkanátní pouť do Číhoště a Kutné Hory v sobotu 15. června 2019