bohoslužby Horní Dunajovice

 

Pořad bohoslužeb 19.02.2017 - 26.2.2017 kostele v Hor. Dunajovicích

P. Pavel Klouček: 603 103 053, kloucek750@gmail.com

 

 

Neděle

7. neděle v mezidobí

11:10

Za Marii Reiterovu, manžela, dceru, syna a zetě.

Za Jana Gregora a rodiče.

Pondělí

     

Úterý

     

Středa

Svátek Stolce svatého apoštola Petra

17:00

Za farníky.                                                 

Čtvrtek

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

   

Pátek

     

Sobota

     

Neděle

8. neděle   v mezidobí

11:10

Za Marii Reiterovu, manžela,dva syny, vnuka a dvoje rodiče.

Za živou i zemřelou rodinu Šmídovu a za paní Věru Pokornou.