Rok 2022

Mše svatá při příletitosti výročí postavení kaple P. Marie ve Vevčicích - 14.8.2022
Slavnost Božího těla - 19.6.2022
Mše svatá v Němčičkách - 15.5.2022

Rok 2021

Brigáda na farní zahradě 20.11.2021 (foto Petr Šoba)
Biřmování v Mikulovicích 13.6.2021 (foto Petr Šoba)
Slavnost Božího těla 6.6.2021 (za fotky děkuji p. Janě Chlupové)

Rok 2018
Slavnost Božího těla 3.6.2018 (za fotky děkuji p. Janě Chlupové)

Rok 2017
Svěcení nově obnoveného kříže - 6.8.2017
Farní den s dobrodružnou hrou - 5.7.2017 (za fotky děkuji p. M. Viktorinové)
Slavnost Božího těla 18.6.2017 (za fotky děkuji p. M. Viktorinové)
1. svaté přijímání - 14.5.2017 (za fotky děkujeme fotografovi p. Jiřímu Němcovi)

Rok 2016
Slavnost Božího těla (za fotky děkuji p. M. Viktorinové a rodině Tomáškových)

Rok 2015
Milá vzpomínka na P. Václava Kamenického
PRVNÍ SVATÉ PŘÍJÍMANÍ - 14.6.2015
Poděkování otci děkanovi Pavlu Bublanovi - 26.7.2015
Vítání otce Pavla Kloučka ve farnosti - 2.8.2015
Hrob P. Václava Kamenického (přidáno 31.8.2015 - za fotky děkuji p. Aleně Šťavové z Plavče)

Rok 2014
Oslava 85. narozenin P. Václava Kamenického
Fotky z pohřbu P. Václava Kamenického

Rok 2012
40. výročí kněžství P. Václava Kamenického
Májová pobožnost u kapličky - 20. 5. 2012
Slavnost Božího těla v roce 2012

Rok 2011
Slavnost Božího těla v roce 2011

Rok 2010
Slavnost Božího těla v roce 2010
Vánoční koncert v kostele 16. 12. 2010

Rok 2009
1. svaté přijímání v roce 2009
Slavnost Božího těla v roce 2009
Oslava 80. narozenin P. Václava Kamenického

Rok 2008
Slavnost Božího těla v roce 2008 
Hádankářské putování - konec školního roku 2007/2008

Rok 2007
Slavnost Božího těla v roce 2007
Konec školního roku 2007 aneb jak se loví bobříci
Mikulášská nadílka v roce 2007

Rok 2006
Mikulášská nadílka v roce 2006