Památky obce Výrovice

(převzato ze stranek obce Výrovice)

Památkou zařazenou v roce  1989     do seznamu nemovitých kulturních památek je Kaplička panny Marie lurdské. Není známo kdy byla postavena. Špatně čitelný rozpočet na vazbě krovu má jednoznačně čitelné jen dvě první číslice a to 1 a 8. Jisté je že ji uvádí katastrální mapa z r. 1829. Opravována byla v letech 1885, kdy byla o 1,3 m zvýšena, 1937, 1986 a 2001.
Nad obcí směrem na Mikulovice pak stojí malá kaplička Boží muka. Opravena v roce 2010. Ve stejném roce byl na katastru obce znovu postaveny poškozené kříže. 
Na návsi obce pak stojí kříž padlému z první světové války. Zajímavostí je, že v blízkosti tohoto kříže byl ve druhé světové válce pochován německý voják.