Příspěvek pro farnost

Sponzorský dar

Rádi byste podpořili opravu našeho kostela ?

 

Vaše finanční dary můžete bezhotovostně poukazovat na bankovní účet farnosti:

 

ČÍSLO ÚČTU: 

Farnost  MIKULOVICE  účet ČSOB: 271557054/0300

 

Dar pro farnost je možné odečíst od daňového základu a snížit si tak daň z příjmu. Pokud přispějete jakýmkoliv finančním darem, můžeme vám pro daňové účely vystavit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu. Zvláště před koncem účetního roku může být tato možnost zajímavá pro podnikatele a společnosti, které by se rády podíleli na našich provozních nákladech.

 

Potvrzení vám budou vydána na Vaši žádost na faře ve Višňovém.

 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Jak je to s daňovým zvýhodněním?

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů)

 

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo součet darů za rok převyšující částku 1.000,- Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

 

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

 

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

 

Římskokatolická farnost je osvobozena od daně darovací.

 

Veškeré dary, které získá, tak mohou být v nesnížené výši využity pro farnost.

Příspěvek či sponzorský dar pro Farnost Mikulovice

Rádi byste podpořili např. opravu našeho kostela ?

Vaše finanční dary můžete bezhotovostně poukazovat na bankovní účet farnosti:

Farnost  MIKULOVICE 
ČÍSLO ÚČTU:  271557054/0300 (ČSOB Znojmo)

Dar pro farnost je možné odečíst od daňového základu a snížit si tak daň z příjmu. Pokud přispějete jakýmkoliv finančním darem, můžeme vám pro daňové účely vystavit potvrzení o přijetí daru nebo darovací smlouvu. Zvláště před koncem účetního roku může být tato možnost zajímavá pro podnikatele a společnosti, které by se rády podíleli na našich provozních nákladech.

Potvrzení vám budou vydána na Vaši žádost na faře ve Višňovém.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.


Jak je to s daňovým zvýhodněním ?

Fyzické osoby
(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo součet darů za rok převyšující částku 1.000,- Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Právnické osoby
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Římskokatolická farnost je osvobozena od daně darovací.

Veškeré dary, které získá, tak mohou být v nesnížené výši využity pro farnost.

Farnost Mikulovice u Znojma
671 33  Mikulovice 141
IČO: 49440764
účet ČSOB: 271557054/0300
mail: mikulovice@dieceze.cz