Kněží působící v naší farnosti

 

Foto

(pokud bylo k dispozici)

Životopis

V naší farnosti působil

  Niklas, někdy kolem r. 1350 ? let
  Matyáš Pichl, někdy kolem r. 1563 ? let
  Kašpar Cesar, nar. ?, v letech 1754 - 1765 byl farářem v Mikulovicích. Odešel v roce 1765. 11 let
  Bartoloměj Říha, nar. ?, v letech 1765 - 1768 byl farářem v Mikulovicích. Odešel v roce 1768. 3 roky
  Bernard Kettner, nar. ?, v letech 1768 - 1769 byl farářem v Mikulovicích. Odešel v roce 1769 1 rok
  Ladislav Wander, nar. 1727 v Praze, ord. r.1753. V letech 1769 - 1782 byl farářem v Mikulovicích. Zemřel 20.5.1782. 13 let
  Theodor Charvát, nar. r.1749 v Hořicích v Čechách, ord. r.1777. V letech 1784 - 1805 byl farářem v Mikulovicích. Zemřel 3.5.1805. 21 let
  Ondřej Váczslav Panczner,  narodil se ve Vanovicích u Mladé Boleslavi 26.9.1795, ord. r. 1785, v letech 1805 - 1828 byl farářem v Mikulovicích. Zemřel v Mikulovicích dne 2. června 1828. (více o jeho životě) 23 let
Ambrož V. Hončík, narodil se v roce 1791 v Sádku v Čechách, ord. r. 1814, v letech 1829 - 1874 byl farářem v Mikulovicích. Zemřel 22.7.1879 ve Znojmě, t.č. na odpočinku. (více o jeho životě) 45 let
  Kristián Kaplan, nar. r.1823 v Chroustovicích, ord. r. 1849, v letech 1875 - 1891 byl farářem v Mikulovicích. Zemřel v Mikulovicích 25.12.1891. 16 let
Mořic Matoušek, narodil se v Čes. Budějovicích 31.7.1845, ord. r. 1871, v letech 1891 - 1907 byl farářem v Mikulovicích. V roce 1907 odešel na Strahov do Prahy, kde zemřel 16.4.1914. Kněz řádu premonstrátů. 16 let
  Viktor Arnold, narodil se 1.3.1874 v Praze, ord. r. 1899, v letech 1907 - 1910 byl farářem v Mikulovicích. V roce 1910 odešel na Strahov do Prahy. 3 roky
Adolf Teplý, nar. 9.2.1875 v Nymburku, ord. r. 1898, v letech 1908-1910 byl farářem v Křenovicích, v letech 1910 - 1932 byl farářem v Mikulovicích. Zemřel 30.5.1932. Kněz řádu premonstrátů. 22 let
Josef Arnošt Voves, narodil se 21.4.1889 v Praze, ord. r.1913, v letech 1932 - 1934 byl farářem v Mikulovicích. V roce 1934 odchází do Prahy a stává se převorem premonstrátů Strahovského kláštera v Praze. 2 roky
ThDr. Jan Hráček, narodil se 5.6.1893 v Kunovicích u Uherského Hradiště, arc. Olomouc, ord. r. 1918, v letech 1934 - 1935 byl farářem v Mikulovicích, v letech 1935 - 1938 na sv. Kopečku, V roce 1935 odchází do Smilových Hor, diecéze Čes. Budějovice. Zemřel ve svém rodišti 5.3.1966. 1 rok
PhDr. ThDr. Bohumír Kasan, narodil se 19.2.1905 v Miloticích, arc. Olomouc, ord. r. 1933, v letech 1935 - 1937 byl farářem v Mikulovicích, v letech 1940 - 1946 v Brně-Zábrdovicích. Zemřel 19.10.1965. 3 roky
Bohumil Gilka, nar. 23.9.1892 v Bzí u Týna n. Vlt., farnost Modrá Hůrka diec. Čes. Budějovice, ord. r.1918, v letech 1937 - 1956 byl farářem v Mikulovicích. Zemřel na odpočinku 28.4.1961. 19 let
Karel Votoupal, nar. 15.1.1916 v Šeborově, farnost Uhřínov, ord. r. 1940, v letech 1956 - 1960 byl adm. fary v Mikulovicích. V roce 1960 odchází do Znojma, kde zůstává do r. 1966, odtud odchází do Brna-Tuřan (do r.1973), od r.1973 v Brně - Králově Poli. 4 roky
Metoděj Kotík, nar. 18.7.1915 v Dolních Borech, farnost Horní Bory, ord. r.1940, v letech 1946 - 1954 farářem v Jemnici, 1954 - 1960 v Novém Městě na Moravě, v letech 1960 - 1965 byl farářem v Mikulovicích, ex.cur. 1962 -1966 Hor. Dunajovice, od r.1966 adm. v Křižanově. 5 let
Josef Malík, nar.11.4.1909 v Uhřicích, farnost Dambořice, okr. Hodonín, ord. r. 1935, v letech 1945 - 1951 byl adm. fary v Pozořicích, v letech 1951 - 1966 mimo duch. správu, v letech 1966 - 1975 byl farářem v Mikulovicích, kde 16.8.1975 zemřel. 9 let
Václav Kamenický, narodil se 3.8.1929 v Bosonohách, farnost Troubsko, ord. r. 1972, od roku 1975 až do dnešních dnů byl farářem v Mikulovicích, ex. cur. Hor. Dunajovice. Zemřel 14.8.2014 ve Znojmě.
Uložen na místním hřbitově v Mikulovicích
(foto hrobu ZDE)

39 let

Pavel Bublan,
narozen 10.9.1962,
děkan moravskokrumlovský
1 rok
Pavel Klouček,
Narodil se 2. června roku 1975 v Brně.
Působil ve farnostech: Osová Bítýška , Velké Meziříčí, Rájec-Jestřebí, Doubravice a Petrovice.
Nyní farářem ve Višňovém, excurrendo
Hor. Dunajovice a Mikulovice.
od 2.8.2015