Archiv vybraných článků

25.11.2018 10:46
V neděli 25.11.2018 na Slavnost Ježíše Krista Krále se do naší farnosti přijel podívat nový moravskokrumlovský děkan o. Pavel Vybíhal, který zde a ve Višňovém sloužil mši svatou, aby měl tak možnost lépe poznat další z mnoha farností, mu svěřené. K jeho práci mu budeme vyprošovat modlitbami hodně...
27.03.2018 00:00
Dne 27.3.2018, krátce před velikonočními svátky, zásluhou našeho farníka Josefa Bacha a především zásluhou malíře Petra Fikara ze Znojma se po 26 letech dočkal zrestaurování obraz sv. Václava, který nyní opět zdobí průčelí našeho kostela. Pán Bůh zaplať oběma.   Naposledy byl obraz...
24.09.2017 18:08
V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců,...
06.08.2017 18:10
Dne 6.8.2017 P. Pavel Klouček posvětil nový kříž v zatáčce za obcí Mikulovice směrem na Horní Dunajovice. Původní kříž vlivem stáří a povětrnostních podmínek nevydržel. Přibližně dvacet věřících se sešlo i za nepříznivého počasí, i když na samotné svěcení pršet přestalo. Zazpívali jsme písně Svatý...
25.10.2015 00:00
Mše svatá o 30.neděli v mezidobí byla sloužena i jako poděkování Bohu za úrodu, za jeho dary, kterými nás obdarovává. Bohu díky. Při mši sv. P. Pavel Klouček vystavenou úrodu požehnal.   FOTKY Z VÝZDOBY PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU - ke zhlédnutí ZDE (omluvte sníženou kvalitu fotek)
10.10.2015 00:00
V sobotu 10.10.2015 jsme se naposledy rozloučili s paní Marii Balíkovou, která se mimo jiné dlouhých 30 let starala o květinovou výzdobu našeho kostela, který měla tak ráda. Ze srdce upřímné Pán Bůh zaplať.
25.09.2015 00:00
V pátek 25.9.2015 po mši svaté na farní zahradě se uskutečnilo "Farní opékání" a setkání všech, kteří zatoužili poznat našeho nového pana faráře P. Pavla Kloučka. Děti si zasoutěžily, dospělí si popovídali a uteklo nám to všem jako voda. Děkujeme všem rodičům, kteří vzali svoje ratolesti a přišli...
30.08.2015 00:00
Dne 30.08.2015 požehnal P. Pavel Klouček při nedělní mši svaté školákům jejich aktovky a pouzdra, aby se jim v novém školním roce 2015/2016 dařilo a aby nezapomněli, že přísloví "Bez Božího požehnání marné lidské namáhání" platí i pro ně.     FOTKY Z ŽEHNÁNÍ AKTOVEK KE ZHLÉDNUTÍ...
05.07.2015 00:00
Životopis otce Pavla Kloučka (převzato ze stránek www.kostely.bk.cz)   Narodil se 2. června roku 1975 v Brně. Jeho rodiče původně bydleli v městské čtvrti Řečkovice. Když byly malému Pavlíkovi necelé dva roky, přestěhovali se do Tišnovské ulice v Černých Polích.   V...
11.09.2014 00:00
Fotky ze stěhování části varhan a kompletace ke stažení ZDE.
1 | 2 >>