Archiv vybraných článků

Nový moravskokrumlovský děkan

V neděli 25.11.2018 na Slavnost Ježíše Krista Krále se do naší farnosti přijel podívat nový moravskokrumlovský děkan o. Pavel Vybíhal, který zde a ve Višňovém sloužil mši svatou, aby měl tak možnost lépe poznat další z mnoha farností, mu svěřené. K jeho práci mu budeme vyprošovat modlitbami hodně...
Celý článek

Oprava obrazu sv. Václava na průčelí kostela

Dne 27.3.2018, krátce před velikonočními svátky, zásluhou našeho farníka Josefa Bacha a především zásluhou malíře Petra Fikara ze Znojma se po 26 letech dočkal zrestaurování obraz sv. Václava, který nyní opět zdobí průčelí našeho kostela. Pán Bůh zaplať oběma.   Naposledy byl obraz...
Celý článek

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců,...
Celý článek

Svěcení nového kříže (směr Horní Dunajovice)

Dne 6.8.2017 P. Pavel Klouček posvětil nový kříž v zatáčce za obcí Mikulovice směrem na Horní Dunajovice. Původní kříž vlivem stáří a povětrnostních podmínek nevydržel. Přibližně dvacet věřících se sešlo i za nepříznivého počasí, i když na samotné svěcení pršet přestalo. Zazpívali jsme písně Svatý...
Celý článek

Poděkování za úrodu

Mše svatá o 30.neděli v mezidobí byla sloužena i jako poděkování Bohu za úrodu, za jeho dary, kterými nás obdarovává. Bohu díky. Při mši sv. P. Pavel Klouček vystavenou úrodu požehnal.   FOTKY Z VÝZDOBY PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU - ke zhlédnutí ZDE (omluvte sníženou kvalitu fotek)
Celý článek

Farní opékání

V pátek 25.9.2015 po mši svaté na farní zahradě se uskutečnilo "Farní opékání" a setkání všech, kteří zatoužili poznat našeho nového pana faráře P. Pavla Kloučka. Děti si zasoutěžily, dospělí si popovídali a uteklo nám to všem jako voda. Děkujeme všem rodičům, kteří vzali svoje ratolesti a přišli...
Celý článek

Žehnání aktovek

Dne 30.08.2015 požehnal P. Pavel Klouček při nedělní mši svaté školákům jejich aktovky a pouzdra, aby se jim v novém školním roce 2015/2016 dařilo a aby nezapomněli, že přísloví "Bez Božího požehnání marné lidské namáhání" platí i pro ně.     FOTKY Z ŽEHNÁNÍ AKTOVEK KE ZHLÉDNUTÍ...
Celý článek