Pořad bohoslužeb Mikulovice

Bohoslužby od 18.02.2024 do 25.02.2024
 

Neděle

18.2.

1. neděle postní

8:00

Za Karla a Ludmilu Kolmanovy, sourozence a dvoje rodiče

Za Konráda Bacha, manželku
a za manžele Bayerovy

Za rodiče Holcrovy a Dřevojanovy a bratra Josefa

Pondělí

19.2.

 

8:00

 

Čtvrtek

22.2.

Svátek
stolce svatého Petra

 

 

Pátek

23.2.

 

17:00

Za rodinu Popelkovu

Za Marii Procházkovou, manžela a dvoje rodiče

Neděle

25.2.

2. neděle postní

8:00

Za Jana Holcra

Za Františka a Albínu Kohlstromovy, jejich rodiče,
dceru, syna a vnuka

Za Františka Valu, jeho rodiče
a za celou přízeň

 

1) Modlitba křížové cesty je vždy v neděli bezprostředně po mši svaté