Památky v obci Horní Dunajovice
(sousední farnost)

(převzato ze stránek obce Horní Dunajovice)

 

Farní kostel Nejsvětější Trojice v Horních Dunajovicích byl postaven v roce 1540. Prošel za svou historii několika většími či menšími opravami. Vzpomeneme opravy v roce 1925, 1956, 1978, 2008. Z posledních dvou máme i fotodokumentaci. V letošním roce je naplánovaná oprava statiky kostela a oprava oplechování průčelí a fasády. Věž kostela má největší výchylku od svislice na 1 metr délky v ČR.
  Další stavbou kterou má farnost Horní Dunajovice ve svém užívání je kaple SV. Markéty v Domčicích. Postavená v roce 1913. Kaple od září 2011 prochází rozsáhlejší opravou, již byla kompletně vyměněna střecha jak na kapli tak na věži. Byla provedeno statické zabezpečení stavby. A byla provedena nově i fasáda. Ještě schází dodělat vnitřní omítky a výmalba.
K farnosti patří i krásné poutní místo p. Marie Lurdské v Rybnicích. 1. pouť se zde konala již 8. září 1897. V současnosti se zde konají 2 poutě za rok a to poslední neděli v květnu a hlavní pouť 1. neděli v září.