Diecézní setkání mládeže

15.03.2009 12:01

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem

4. dubna 2009 od 8.30 do 16.30 h v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

 

Těšit se můžete na otce biskupa, katechezi, spoustu kamarádů, dopolední skupinky.

Témata dopoledních skupinek:

etické problémy očima křesťana, svatý Pavel, kluci a holky, ekumenismus, řeholní život, internet, (ne) křesťanská hudba, sekty, gregoriánský chorál, adorace ...

 

S sebou: karimatku, příspěvek 50,- Kč

podrobnosti na www.brno.signaly.cz

Zve sdružení Petrov