Stěhování části varhan a pokračující práce na kompletaci varhan